Ông Paul Thang Nguyen

Ông Paul Thang Nguyen

Nhà Sáng Lập và Điều Hành
Ông Paul với hơn 1000 giờ kinh nghiệm đào tạo cho các đại lí trong ngành ô tô như Mercedes, Jaguar Land Rover, Maserati, Volkswagen, Mitsubishi, Suzuki.

Xem thêm

Ông Lê Thắng Lợi

Ông Lê Thắng Lợi

CRM/DMS Manager
Ông Lợi với hơn 5 năm làm việc cho Mercedes-Benz Việt Nam là một trong những thành tố quan trọng trong việc triển khai hệ thống Autoline DMS.

xem thêm