Tư vấn Nâng cao Hiệu suất Bán hàng (Retail Consulting)

DealerEDGE thiết kế một chương trình chuyên biệt giúp nâng cao hiệu suất bán hàng, cho phép các đại lý gia tăng lợi thế cạnh tranh trong thị trường bán lẻ ô tô. Chương trình bao gồm: nâng cao hiệu suất kinh doanh, tối ưu hóa hoạt động của đại lý và trải nghiệm của khách hàng.

Đây là một quy trình quản lý hiệu suất toàn diện nhằm đẩy mạnh từng giai đoạn của chu trình bán hàng, bao gồm đánh giá hiệu quả hoạt động, đào tạo và giám sát liên tục giúp đại lí gia tăng doanh số bán xe.

Cách tiếp cận của chương trình dựa trên những phân tích chuyên sâu và toàn diện về hiệu quả hoạt động thực tế của từng đại lý, từ đó đưa ra mốc thời gian và nội dung đào tạo phù hợp cho đại lý đó.

Phương pháp tiếp cận DPC

phương pháp tiếp cận DPC

Mục tiêu của Chương trình

Mục tiêu của chương trình TƯ VẤN HIỆU SUẤT BÁN HÀNG là cải thiện kết quả kinh doanh của đại lý bằng việc sử dụng những phương pháp đào tạo đã được chuẩn hóa trong ngành bán lẻ ô tô.

Ngoài ra, chương trình còn cung cấp dịch vụ định hướng bán hàng phù hợp với chức năng của từng phòng ban từ quản lý quan hệ khách hàng, chăm sóc khách hàng đến quản lý tài chính và quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

Kết cấu chương trình DPC

kết cấu chương trình DPC

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo dựa trên bối cảnh thị trường hiện nay nhằm giúp các cấp quản lý đạt được kinh nghiệm thực tế có thể áp dụng vào thực tiễn kinh doanh hàng ngày.

Liên hệ với chúng ngay hôm nay tại edge@dealersedge.asia để nhận được tư vấn miễn phí và kiểm chứng những gì chúng tôi có thể giúp cho đại lý của bạn nâng cao hiệu suất bán hàng.